Заключващи системи

 Високата сигурност предлагана от бравите ATRA на Gruppo Dierre - Италия се гарантира не само от използваните съвременни технологии и патенти, но и от висококачествените материали, които се прилагат при тяхното производство. Роботизираният процес е част от факторите, които способстват името на марката да е символ на високо качество и иновативност. Гамата от продукти съдържа почти всички видове заключващи системи от касови брави, през патронни до електромеханични, което дава възможност за използване на правилната система в условията на все по-нарастващите изисквания към предлаганите врати.                                

Разработеният от Gruppo Dierre патрон New Power,който е сертифициран с максималното ниво на сигурност и издръжливост по европейска норма EN 1303, се използва като стандартна окомплектовка в повечето модели на блиндирани врати, предлагани от фирмата.

Характеристики на патрон с висока сигурност NEW POWER


NEW POWER е сертифициран по европейска норма EN1303
с класификация 1 6 0 0 0 C 6 2 (максимално ниво на сигурност и издръжливост).
Концепция „ДЕСМОДРОМИК”: механизмът на патрона е базиран на концепцията „задължителен маршрут” – при отсъствие на ключ щифтовете се намират в „хаотична” позиция и всяко движение или вибрация може да провокира преместването им по непредвидим начин. Кодът на ключа кореспондира с пистата издълбана върху него, когато ключа влезе в патрона пластините и щифтовете се подреждат в кореспондираща с кода позиция. На патронът NEW POWER не може да се приложи техника „бъмпинг” (разпространена система за неоторизирано отваряне на патрони) благодарение на концепцията „ДЕСМОДРОМИК”.

Защита на ключа: заготовките на ключа са допълнително осигурени с два неравномерни улея (нарези) в основата, които трябва да съвпаднат с нарезите на ротора. Ключът е комплектован с карта за защита срещу неоторизирано копиране – допълнителни ключове се изработват при идентификация на собственика на ключа посредством представяне на картата за собственост.

Реверсивен ключ: под реверсивен ключ се разбира ключ, на който и двете страни са оперативни, така че не е необходимо да се търси „правилния” начин за поставянето му в патрона.

Комбинации: системата е съставена от 7 (седем) щифта, всеки от които може да заема 5 (пет) позиции и 2 (две) втулки, всяка от които може да заема 2 (две) позиции. Ефективните комбинации, съгласно европейска норма EN1303 са 235920 (двеста тридесет и пет хиляди деветстотин и двадесет).

Защита срещу недеструктивен взлом: патронът е комплектован с механизъм за разпознаване и задържане (блокиране) на фалшив ключ (шперц),. В случай, че в патрона се постави модифициран ключ (шперц), който прави опит за подреждане на пластините в повече от една комбинации, този ключ бива разпознат и задържан вътре в патрона.

Защита против разпробиване и контрол на профила на ключа: защитата против разпробиване се състои от сфера от закалена стомана, шип от закалена стомана и пластина във форма на полумесец, която да защити щифтовете и също така изпълнява роля на контрольор на профила на ключа.

Взломоустойчивост: патронът  NEW POWER е снабден с елемент, който свързва модулите, изработен от стоманена сплав, гарантираща висока устойчивост в случай на прилагане на насилие върху патрона.